Altessa, Gordon

Mirabell, Turramurra

Hamptons, St Ives

Tilia, Lindfield

Le Rendezvous, Turramurra

Stow On The Wold, Turramurra

Avignon, Warrawee

Orinoco Gardens, Pymble

Aspira, Gordon